Samfällsnytt – 1 – 2019

Här kommer årets första samfällsnytt.

Styrelsen
Styrelsen har under de två senaste styrelsemöten analyserat följande

  • Hur vi ska agera gällande överskridande av samfälld mark.
  • Tagit fram Budget och debiteringslängd för 2019.
  • Offerter gällande asfaltering och åtgärder på lekplatser.
  • Varit i kontakt med bank för lån om asfaltering godkänns på årsmötet.

Valberedningen är klar med nomineringar inför årsmötet.

Belysning

Belysningen i gränderna är nu utbytta till led lampor. Styrelsen har beslutat att även byta ut armatur och lamporna mellan gränderna till led lampor. Arbetet genomförs tidig vår.

Com Hem

Com Hem var i kontakt med styrelsen i slutet av 2018

De kom med ett förslag om att fortsättningsvis få distribuera sina tjänster i vårt kopparnät under en 3års period. Detta till 0kr i ersättning till Com Hem

Dock så minskas antalet friakanaler, från dagen 18st kanaler till 9st kanaler enligt bilden. Vissa fastigheter har fortfarande tidigare utbud men detta kommer alltså att reduceras till de 9 enligt bilden

Årsmöte

Årsmötet är nu bestämt till fredagen den 22 mars kl. 18:00 i Vilunda församlingshem. Café Astrid renoveras så det har varit mycket svårt att hitta en lokal till en rimlig kostnad.

Sista dag att lämna in motion är 19 februari. Ni kan lämna in antingen på vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.

Årsmöteshandlingarna kommer ut i allas brevlådor.
En viktig fråga vid detta årsmöte är om vi ska asfaltera om våra gångvägar. Det kommer naturligtvis att kosta en del pengar. Vi har en del medel sparade men samfälligheten behöver även ta ett lån. Det är därför viktigt att så många som möjligt kommer till mötet och röstar. Reglerna för röstandet är följande. En röst för varje fastighet. Om två eller flera är delägare kan bara en enad röst lämnas in. Om ni inte kan delta men vill rösta lämna en fullmakt till en granne. Tänk på att en granne enbart kan komma med en fullmakt. I materialet till årsmötet kommer blanketter för fullmakt att finnas med.

Anmälan till årsmötet ska ske till Isabell Berglund via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp i brevlåda: Lohäradsvägen 21
SMS: 073-593 28 74

Eldning

Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivsel- eldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Vi måste tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Samfällighetens hemsida

Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Jubileum

Vi firar 50års jubileum nästa år. Maila gärna styrelsen med förslag till styrelsen hur vi skall fira!

Loggotyp Samfällighet

Vi efterlyser förslag till vår nya logga för samfälligheten. Maila gärna förslag till styrelsen eller lämna ert förslag i brevlådan hos Vice Ordförande på (Knutbygränd 11)

Grannsamverkan

Polisens tipstelefonär 114 14.
Vidpågående inbrott ring: 112

Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna. Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.