Årsstämma 2017

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma
Torsdagen den 23 mars kl 19.00 på Café Astrid

Som föregående år har vi valt att ha stämman på Café Astrid som ligger i Upplands Väsby centrum, västra sidan med entré tillsammans med bland annat vårdcentral och folktandvården. Adressen är Dragonvägen 88 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås. Stanna
gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 17 mars till Annika Lönnberg, Lohäradsvägen 23, 073-3481303 eller här.

Kallelse [PDF]
Protokoll [PDF]