Skälby3sam webbstatistik

På begäran, lite statistik över hur många som besöker vår webbplats.
Period: 28 februari 2016 till 28 februari 2017.

Användare
Användare som har inlett minst en session under datumintervallet.

Sessioner
Totalt antal sessioner under datumintervallet. En session är den tid då användaren aktivt använder din webbplats, app eller annat. All användningsinformation (till exempel skärmvisningar, händelser, e-handel) är kopplad till en session.

Sidvisningar
Sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.

Sidor/Session
Det genomsnittliga antalet sidor som visades per session. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.

Gen. sessionslängd
Genomsnittlig längd på en session

Avvisningsfrekvens
Procentandelen sessioner på en enstaka sida där det inte skedde någon interaktion med sidan. En avvisad session har en varaktighet på 0 sekunder.