Brandtekniskt utlåtande

2006 gjordes en brandteknisk undersökning av våra fastigheter i området för att lyfta svaga punkter gällande skyddet mot brandspridning mellan radhusen samt att ge förslag på åtgärder för att förstärka denna gräns, vilket är upp till varje enskild fastighetsägare.

I nedanstående länk kan ni läsa resultatet i sin helhet.
Info-Brandkonsulten.pdf