Information från valberedningen

Inför årsmötet den 23 mars vill valberedningen informera och meddela alla fastighetsägaren i Skälby Tredje Samfällighetsförening följande:

4 ledamöter kommer att lämna styrelsen, vår ordförande och vice ordförande är 2 av dessa.

Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar. Samfälligheten är stor, 157 fastigheter, 7 lekplatser och en grönyta omfattande ca 44 500 m2. Alla nyinflyttade får en skrivelse från styrelsen med information om vad som gäller i Samfälligheten.

Medlemmar till styrelsen väljs på 2 år. Enligt lag är Samfälligheten skyldig att ha en styrelse, vars ledamöter utses på årsmötet. Lyckas inte detta kommer Länsstyrelsen att ta över och med en årsavgift som vida överstiger nuvarande årsavgift. Utöver en styrelse väljs fler andra funktionärer som 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter och 3 valberedare.

Många i samfälligheten har suttit med i styrelsen eller haft andra funktioner.

Det är nu ett bra tillfälle för er som ännu inte haft ett uppdrag i samfälligheten att pröva på och ställa upp.

Valberedningen:
Erik Najjar, Vätögränd 17, 076-540 92 92
Mikael Schenning, Kårstagränd 15, 070-962 04 95
Ingrid Fritjofsson-Bergman, Lohäradsvägen 57, 08-590 834 44