Samfällsnytt – 1 – Fiber

Nuläge fiber
Som tidigare aviserats i Samfällsnytt nr 6 2016 har styrelsen fått kännedom om att Svensk Infrastruktur befinner sig i vårt närområde. De planerar att förse samfälligheten i södra ändan av Skälbyvägen med fiber. Fibern kommer att dras någonstans från området Tunavägen och vidare västerut längs kommunens gång- och cykelbana för att sedan fortsätta söderut och då parallellt med Lohäradsvägen. Efter möten och andra kontakter med Svensk Infrastruktur, eller Stadsnätsbolaget som försäljningsorganisationen kallar sig, har fibergruppen lagt fram ett förslag till styrelsen om att vi i stället för en egen lösning ska välja att gå vidare med Stadsnätsbolaget/Svensk Infrastruktur. Styrelsen fattade beslut i enlighet med fibergruppens förslag.

Kort återblick
För ungefär fyra, fem år sedan fick vi i samfälligheten besök av representanter från Svensk Infrastruktur. Styrelsen fick i samband med detta, från många håll i området, höra negativa omdömen gällande aggressiva försäljningsmetoder. De saknade även tillstånd att gräva i samfälld mark. Vad fibergruppen erfar ingår numer Svensk Infrastruktur i företaget Stadsnätsbolaget. Stadsnätsbolaget sköter försäljningen av tjänsterna och Svensk Infrastruktur utför grävarbeten. Idag är koncernen en stabilare och har ett annat kundperspektiv.

Vad är fördelarna med Stadsnätsbolaget?
Fördelarna med Stadsnätsbolaget är ganska många. Vi har valt att på enklaste sätt presentera dem nedan:
– De kan leverera en fiberlösning till sommaren 2017, Lantmäteriet är en osäkerhetsfaktor i denna aspekt
– Grävarbetet utförs på framsidorna, det vill säga på kommunal mark. Den sista biten till fastigheten på privat mark för de som väljer att ansluta sig
– Vi väljer var och en själva om vi vill ansluta oss omedelbart eller om nästa ägare vill koppla upp sig mot en framtida kostnad
– Vi får tillgång till samma tjänsteleverantör som vi tidigare utvärderat och bedömt som bra
– Rabatterade erbjudanden av både TV och bredband
– Samfälligheten behöver inte ta lån för att finansiera de hushåll som väljer att betala månadsvis för installationen
– Ny ledning och företagskultur sedan vi senast kommunicerade med Svensk Infrastruktur
– Nyttjas både tv och bredband är priset mycket bättre än tidigare inhämtade offerter

Vad är nackdelarna med Stadsnätsbolaget?
Som vi alla vet finns det för- och nackdelar med det mesta. En nackdel är att vi inte äger nätet själva. Detta medför att vi inte skulle ha samma kontroll över nätet samt i samma stora utsträckning kunna välja tjänsteleverantör fritt. Men Stadsnätsbolaget är vi idag knutna till tjänsteleverantören Zitius, en tjänsteleverantör vi tidigare förordat med tanke på det breda utbudet.
En ytterligare nackdel är att vi blir tvungna att skaffa en TV-box, förutsatt att vi vill titta på TV via fibern. Så länge Com Hem och sektion 2 finns kvar i samfälligheten kan vi fortsätta att titta på det utbud som levereras där. För de som önskar kommer det inte vara möjligt att betala allt i en klumpsumma.

Vad skiljer detta förslag mot föregående som Svensk Infrastruktur erbjöd?
I det föregående förlaget var det tänkt att grävningen skulle ske på samfälld mark, nu är det fråga om att gräva på våra framsidor – det vill säga till största delen på kommunens mark. Utöver detta fanns en del tveksamma delar i avtalet, inte minst det som behandlade ROT-avdraget.

Hur kommer grävningen på min tomt att gå till?
Alla fastigheter kommer få en avlämningspunkt på kommunal mark intill tomtgränsen. Från den punkten får ni i samråd med leverantören själva bestämma var i tomtmarken det ska grävas och var i fastigheten fiberboxen ska monteras. Hur detta kommer gå till i detalj kan besvaras av de representanter från Stadsnätsbolaget som inom kort kommer att besöka området.

Vad kommer det att kosta?
Ju fler, desto bättre. Priserna från Stadsnätsbolaget varierar beroende på anslutningsgrad, nedan angiven i procent. I prismodellen nedan ingår ett bredband med en hastighet av 1000/100 mbps i 36 månader och ett basutbud innehållande 14 kanaler för TV i 24 månader. 45 kr/mån för digitalbox tillkommer.
599 kr x 36 månader (40%) –> 21.564kr 549 kr x 36 månader (65%) –> 19.764kr 499 kr x 36 månader (80%) –> 17.964kr
Under förutsättning att man har behov av bredband och TV så tycker vi att det är ett bra erbjudande. Som jämförelse med ett bredband från Com Hem på 50 Mbit för 349 kr/mån i tre år samt ett digitalt TV-paket med 18 kanaler för 199 kr/mån i två år så skulle summan bli 17 340 kr. Till detta ska också läggas tidigare kommunicerat pris för fiber på 10 000-15 000 kronor – det hade alltså kostat runt 30 000 kr.
Även här kommer Stadsnätsbolagets representanter kunna svara på detaljer när de börjat sin rundvandring i området.

Tidplan för genomförande
Stadsnätsbolaget kommer besöka respektive fastighet under perioden 20 februari till 15 mars 2017. Därefter projekteras arbetet i cirka fem veckor mellan 15 mars till 22 april 2017. Grävning i området kommer ske med start i närheten av den 22 april och fortsätta till omkring 12 maj 2017. Enligt Stadsnätsbolaget innebär det att vi ska ha fiber i området till sommaren 2017.

Ska jag säga upp mitt Com Hem avtal utöver det som är grundutbud?
Då vi kommer att ha kvar koaxialkabelsystemet vi använder idag ett tag till så finns möjligheten att fortsättningsvis använda tjänster från Com Hem för exempelvis TV och fibernätet för exempelvis internet. Internet ingår i tre år enligt nuvarande erbjudande från Stadsnätsbolaget. När eventuella bindningstider gått ut hos Com Hem kan man enkelt säga upp dessa om man helt vill byta till fibernätet.
I tidigare utskick från styrelsen har det framgått att sektion 2 på sikt ska avvecklas. Vi kan inte svara på exakt när i tid det kommer att ske. Samfälligheten kommer fortsättningsvis vara tvungna att betala Com Hem för anslutningen, det är därför inte möjligt för enskilda fastighetsägare att lämna sektion 2. Avvecklandet av sektion2 är något för en framtida styrelse att genomföra.

Har ni frågor?
En stor förändring som detta med fiber innebär har visat sig ge upphov till en hel del frågor. Därför ber vi er att maila alla era fiberrelaterade frågor till fiber@skalby3sam.se. Styrelsen kommer sammanställa frågorna till en FAQ som presenteras på hemsidan.