Några rader från Valberedningen

Det inte så långt till vår Samfällighets årsmöte. Vi behöver några nya styrelsemedlemmar som är beredda att göra en insats för vår samfällighet. Under 2015 kommer styrelsens arbete att fokuseras på följande:

  • Fortsätta arbetet med införandet av fiber.
  • Modernisera våra stadgar.

Det vore trevligt om någon med kunskap/erfarenhet av detta vill hjälpa till endera i styrelsen eller i en arbetsgrupp.

Om det skulle bli så olyckligt att vi inte kan presentera en styrelse till årsmötet p.g.a. att inga vill ställa upp blir alternativet att samfälligheten sköts av en förvaltare utsedd av Länsstyrelsen vilket är ett mycket dyrare alternativ och vi kommer då att få begränsade möjligheter att påverka beslut.

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen eller i valberedningen om ni har några frågor eller vill hjälpa till.

Valberedningen

Inga-Britt Norell                          Ing-Marie Wall                            Hans Andersson
Rimbogränd 15                            Lohäradsvägen 37                      Lohäradsvägen 29
08 590 815 61                                08 590 833 80                                08 590 862 57