Samfällsnytt 1 – 2015

Först vill Vi:
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör ditt boende.

När snön kommer:
– I o.m. snöröjningen tänk på att inte ha era bilar parkerade på vändplanerna. Vi måste kunna garantera att räddningstjänsten, posten m fl. kan komma fram. Detta gäller även mitt i gränderna.
-Och glöm inte reflexerna !!
Många barn leker nu i snöhögarna eller är på väg till eller ifrån pulka backarna, var lite extra uppmärksamma vid gångvägarna mellan husen när du åker med bilen.

Årsmöte
Nu är det dags för årsmöte igen. Det är då ni kan påverka kommande års verksamhet.
I år är årsmötet 26 mars kl 19:00.
Mer information om mötet och lokal kommer senare tillsammans med tillhörande material.
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till sista februari. Det går att lämna dem antingen via hemsidan eller direkt i postlådan hos ordförande (Knutbygränd 14) eller vice ordförande (Kårstagränd 6).

Grannsamverkan:
Vi i styrelsen har fått veta att det har skett inbrott i vårt närområde och att man sett personer ”stryka” omkring i vårt område.
Vi ber därför alla att vara lite extra uppmärksamma på om man ser något ovanligt. Prata gärna med din granne om ni skall resa bort, så hjälps vi åt att hålla koll.
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Fibernät
Nuläge TV/data/telefoni
Nuläget är att samfälligheten har ett avtal med Com hem som löper tom 2016-12-31. Det kan vara bra att ha i åtanke om ni vill skriva avtal med Com hem på utbud utöver det som finns i basutbud.
Mer information kommer till årsmötet.

Lekplatser
Styrelsen har beslutat att genomföra byte av sand och sarg samt flytt av fjädergunga ska ske i följande lekplatser:

Skälby Norra/Knutbygränd
Knutbygränd/Kårstagränd
Vätögränd/Vidbogränd
Vidbogränd/Vallbygränd

Målsättningen är att arbetet påbörjas när tjälen har gått ur marken.

Vedeldning
Nu är vintern här och många eldar i sina öppna spisar.
Tänk på att det bara råder trivseleldning på vårt område, mer information om detta finns på vår hemsida.

Valberedningen
Gruppen jobbar nu för fullt för att engagera några nya/gamla medlemmar till styrelsen, är DU intresserad eller känner någon som kan tänka sig att sitta i styrelsen kontakta då någon i valberedningen. Se separat blad bifogat i detta utskick.