Samfällsnytt 1 – 2014

Här kommer året första samfällsnytt, nr 1.
Årsmöte
Nu är det dags för årsmöte igen. Det är då ni kan påverka kommande års verksamhet.
I år är årsmötet 27 mars på Picchus café. Mer information om mötet kommer senare
tillsammans med tillhörande material. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade
till sista februari. Det går att lämna dem antingen via hemsidan, mejl till styrelsen
eller direkt i postlådan hos ordförande (Knutbygränd 14) eller vice ordförande
(Kårstagränd 6).
Nuläge TV/data/telefoni
Nuläget är att samfälligheten har ett avtal med Com hem som löper tom 2016-12-31.
Det kan vara bra att ha i åtanke om ni vill skriva avtal med Com hem på utbud utöver
det som finns i basutbud.
Nuläge Fiber
Fibergruppen har under en lång tid försökt att få en dialog med Com hem om uppgradering av området till fiber. Dock har de inte varit så överdrivet intresserade
så vi har tillsvidare slutat att föra diskussionerna med Com hem om fiber. Fibergruppen har givit styrelsen förslaget enbart fokusera på att hitta en bra digital infrastruktur som kan förse området med teknik för data- TV och telekommunikation. Införandet av fi
ber på hela området ger ett attraktivt område som kan påverka försäljningspriser. Men framför allt stödja de nu kommande nya produkter inom det digitala området.
Utgångspunkten är fortfarande att nätet skall ingå i en gemensamhets anläggning
och drivas av samfälligheten, det innebär att fiber drags till alla delägares hus.
Därefter bestämmer respektive fastighetsägare om man vill ansluta sin fastighet till den kommunikationsoperatör som ansluts.
Gruppen har kontakt med olika aktörer för att kunna komma med ett bra förslag
funktionellt och ekonomiskt. Mer information kommer efter årsmötet.
Övrigt, lite förmaningar
– Tänk på att när snöröjningen kommer igång att inte ha era bilar parkerade på
vändplanerna. Vi måste kunna garantera att räddningstjänsten, posten m fl. kan komma
fram. Detta gäller även mitt i gränderna.
– I några gränder har antalet kattor ökat. Det ger som effekt att de utför sina behov i
våra lekparker/sandlådor men även inne hos grannar. Ni som går ut och leker med
barn och barnbarn har reagerat på hur vanskligt det är att gå ut och gunga. Vi ber
er kattägare att i så stor utsträckning som möjligt att motverka problemet. Vid
vårstädning hoppas vi på ert stöd.
Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Till sist
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att
trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till
styrelsen. Det gör man lättast genom e-post till styrelsen eller via hemsidan. På
hemsidan hittar du också viktig information som rör ditt boende. E-post adressen till styrelsen är styrelsen@skalby3sam.se och hemsidan hittar du på www.skalby3sam.se.