Samfällsnytt 3 – 2013

Här kommer Samfällsnytt nr 3. Efter en fantastisk sommar sätter vi nu igång med ett antal aktiviteter se nedan.

Utbyggnad av Länsväg 268
Med anledning av det planerade vägbygget, mellan LV 268 (Vallentunavägen) i höjd med Grana och E4 i Upplands Väsby, har styrelsen blivit kontaktad av Kenneth Brynolfsson, boende i Brunnby-Vik. Kenneth tycks vara engagerad i frågan och undrade om vi i vår samfällighet ville ansluta oss i detta engagemang och aktivt stödja hans arbete med att förhindra detta bygge.
I korthet innebär det att den nya vägen skulle ansluta till E4 antingen i höjd med Gamla Apoteket eller en bit norrut, men söder om Hammarby kyrka.
Styrelsen kommer inte engagera sig i frågan annat än i ett informativt syfte. Eventuell information som kommer oss tillhanda kommer spridas till er via samfällsnytt eller på hemsidan.
Styrelsens uppfattning är att det är upp till var och en av oss som bor i området att engagera sig på det sätt vi själva känner att vi vill. Är det någon av er som läser detta som redan är engagerade på något sätt, skulle vi i styrelsen gärna vilja ha kontakt med dig.
I sitt mail till styrelsen bifogade Kenneth två länkar:
Forstudie_vag_268_080712.pdf
vag268_folder_.pdf
Kenneth är även med i en grupp på Facebook med namnet ”Tänk efter först! Om bygget av nya Vallentunavägen mellan Grana och E4”. Ni som vill kan gå med i denna grupp, den är helt öppen och uppdateras så fort något nytt finns att berätta om.

Nuläge Fiber information
Fibergruppen har återupptagit arbetet med att begära in en uppdatering av offerten från Com hem. Trots att det tar tid så anser fibergruppen att Com hem är bäst val just nu baserat på urval av produkter och pris.
Nästa steg är att träffa Com hem och deras samarbetsparter, specialiserade på fiber.

Asfaltering på Vätö- och Kårstagränd
Äntligen har kommunen kommit igång att åtgärda de problem som har funnits på de två gränderna. På Kårstagränd gapar för tillfället ett rejält hål i gatan där ett större problem finns.

Beskäring av träd och buskar
Styrelsen har beslutat att under hösten kommer Sh bygg med en arborist att gallra och beskära våra träd och buskar på området. De träd som kommer att fällas är sprayade med röd färg. De kommer att påbörja arbetet fr. o. m. v 39.
Lekplatsansvariga har sammanställt behov av åtgärder för respektive lekplats.
En förfrågan på entreprenad kommer skickas ut i dagarna. Beslut tas på nästa styrelsemöte om utrymme finns i budgeten för detta år eller om det skjuts till nästa år.
Några lekplatsansvariga har ändrats, se hemsida.

Vedeldning
Nu när höstrusket har kommit så tänk på att det råder enbart trivseleldning på området.
Vi även pratat med Norra Skälby och dem ska också informera sina medlemmar om detta.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Till sist vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom e-post till styrelsen eller via hemsidan. På hemsidan hittar du också viktig information som rör ditt boende. E-post adressen till styrelsen är styrelsen@skalby3sam.se och hemsidan hittar du på www.skalby3sam.se