Samfällsnytt 2 – 2013

Årsmöte
Årsmötet den 21 mars besöktes av ett 40 tal personer. Marcus Östman valdes till ordförande för ytterligare ett år. Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen, Pia Olsson (Lohärad), Olle Tjernberg (Kårsta) och Kalle Eurén (Knutby).
Vid det konstituerade mötet fördelades arbetsuppgifter mellan styrelsemedlemmar -na.

Städdag
Vi berättade i förra samfällsnytt att den årliga städdagen är söndagen den 5 maj. Vi träffas vid lekplatsen mellan Vätögränd och Rimbo-gränd kl 10. Där kommer arbetsuppgifter och säckar att delas ut. Som tidigare år hoppas vi att några kan bidra med bil samt släpkärra för att köra skräpet till soptippen.

När vi är klara så återsamlas vi och grillar och har en trevlig stund tillsammans.

Det finns möjlighet att göra något extra till varje lekplats t ex fruktbuskar, måla roliga figurer på asfalten mm. Pengar är avsatta för detta ca 1500 kr per plats. Kontakta respektive lekplatsansvarige.

Nuläge Fiber information
Arbetet i fibergruppen går sakta framåt. Vi har fortlöpande kontakt med Com Hem som genom externa konsulter arbetar på en offert till oss. Det är många olika saker som skall falla på plats. Vi har som tidigare redovisats samarbetat med Skälby Norra men de har nu tagit beslutet att vänta ett år
med fiber. Detta medför att vi och Com Hem behöver gå igenom de tekniska lösningar som erbjuds ytterligare ett varv. I och med detta vet vi i dagsläget inte när det blir aktuellt med en extrastämma utan vi arbetar på sakta men säkert.

Våra gemensamma grönområden
I sommar kommer en ny firma att klippa gräset mellan våra gränder. Han klipper även angränsande föreningars gräsmattor och har goda referenser.

Grannsamverkan
Vid kommande långhelger är det bra om ni pratar med era grannar om ni kommer att vara borta under en tid, hjälp varandra.
GRANNSAMVERKA!
Polisens tipstelefon är 114 14. Vid pågående inbrott ring: 010-56 307 40.

Nyinflyttade
Till sist vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom e-post till styrelsen eller via hemsidan. På hemsidan hittar du också viktig information som rör ditt boende. E-post adressen till styrelsen är styrelsen@skalby3sam.se och hemsidan hittar du på www.skalby3sam.se