Samfällsnytt – 2 – 2021

Här kommer andra samfällsnytt för året.

Årsmöte 2021
Riksdagen ar beslutat att förlänga de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslaget innebär att lagen ska fortsätta gälla under hela 2021.
Vid senaste styrelsemötet beslöts att inte ha årsmöte i mars enligt stadgarna. Nytt beslut tas av styrelsen i slutet av april.

Motioner till 2021 årsmöte
Det är väldigt viktigt att skriva en motion, som innehåller alla delar enligt nedan.
Utgå från att alla ska förstå om det blir en poströstning igen, då kan inga frågor ställas och
besvaras.
– Instruktion
Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om. Ex ”Bänkar och bord till våra lekplatser”.
– Bakgrund
Kortfattat de bakomliggande skälen till att motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma bild av vad som det ska röstas om.
– Konsekvenser
Vilka konsekvenser får motionen för trivsel, ekonomi, tillgänglighet,
ansvarsförhållanden osv? Tänk på hur kostnaden påverkar avgiften detta år och kommande år. Krav på tillgänglighet. Finns det ansvarsförhållanden i förslaget. Skriv konkret vad det innebär.
– Förslag
Kortfattat ditt förslag till förändring. Förslaget ska innehålla vad du hoppas uppnåmed motionen och det kan med fördel formuleras i en tydlig att-sats.
Ex ”Jag föreslår därför att årsstämman röstar för att styrelsen tittar på möjligheterna att köpa
integrerade bänkar och bord till våra lekplatser med de konsekvenser som beskrivits ovan”.
– Förarbete
Här kan du redovisa vad du själv gjort i form av exempelvis bifoga offerter från leverantörer, redovisa material- och tidsåtgång, kostnader osv. . Detta skulle sannolikt resultera i att
årsstämman snabbare kan komma till beslut.

VIKTIGT
Motionerna ska var inne till styrelsen senast den 5 april, Detta för att om det finns otydligheter kan de justeras till innan årsmötets handlingar ska distribueras. Lämna motionerna i postlådan på Vätögränd 23.

På föreningens hemsida finns en mer ut fyllig skrivning om motioner under fliken protokoll.

Årsavgiften
Vi vill vänligen men bestämt be er att INTE betala in några avgifter spontant utan invänta faktura via Fortnox finans. Det blir så mycket arbete att återbetala till er.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi i styrelsen finns till förfogande för frågor om vad det innebär att bo i en samfällighet med skyldigheter och möjligheter.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Tips från styrelsen
Många har säker märkt att soporna i hemmet ökar framför allt plast och papper.
Det blir många turer till någon typ av sophanteringskärl. Vi har många äldre i föreningen som inte kanske har möjlighet att åka i väg med soporna och i stället hamnar allt i brännbart. Nu har ett förtag som heter TMR börjat med hämtning av just plast, metall och papper, GRATIS vid vårt hem. Allt för att få en så ren sophantering som möjligt i Sverige.
Se https://tmr.se/ för mer information.