Samfällsnytt – 3 -2021

Juni 2021

Årsmöte 2021
Vid senaste styrelsemötet beslöts att föreningen kommer att ha årsmöte den 23 augusti. Då har mångas fått en till två vaccinationssprutor samt lättnaden att träffas inomhus är satta till 500 personer. Vi kommer även denna gång vara i Vilunda församlingslokal.
Fortfarande behöver vi tänka på att vara försiktiga gällande smittspridning så försök
att bara komma en person per fastighet. I händelse av att FHM kommer med nya restriktioner så anpassar vi oss efter dem.

Motioner till 2021 årsmöte
Motionerna från 2020 kommer att tas upp samt de som ni lämnat inför 2021 årsmöte i våras. Nästan alla motioner måste förtydligas då de inte är röstningsbara så som deär skrivna just nu. Vi kommer att ta kontakt med er för förtydligande.

Årsavgiften
Vi vill vänligen men bestämt be er att INTE betala in några avgifter spontant utan invänta faktura via Fortnox finans. Det blir så mycket arbete att återbetala till er. Ni kommer att få en faktura från Fortnox Finans på 2 000 kr efter midsommar och sedan kommer faktura
nummer två efter årsmötet i november med resterande belopp.

Gräsmattor och buskar
Gräsmattorna klipps som vanligt av Assars trädgårdstjänst. De klipper även buskar och träd utifrån efter beställningar som görs hos dem. Under torka klipps inte gräset.
Under JAS (juli-augusti-september) görs beskäringar.

Lekplatser
Vi har åtgärdat de punkter som våra lekplatser fick enligt senaste inspektionen. Mer grus under gungorna kommer att fyllas på av Assars trädgårdstjänst. Det har även oljats in på bänkar, staket mm samt målats på lekstuga.

Några punkter att ta hänsyn till
Biltvätt är absolut förbjuden på gatorna eller garageuppfarten.
Grillning bör alltid göras med stor uppsikt och lämna aldrig en grill med glödande kol utan att den är ordentligt släckt. Ha gärna en vattenslang tillgängligt omedelbart om någon gnista flyger iväg. Det blir ju väldigt lätt virvelvindar på våra innergårdar.
Hastigheter på våra gator är oacceptabelt höga upp till 50 km i timmen är uppskattat. Det är både vi själva som bor på området och gäster som hämtar och lämnar vänner som kör väldigt fort, allra helst på de långa gatorna. Kan vi försöka att prata med dem och lova oss själva att inte vara den som kör på ett barn eller korsande fotgängare. Vi har skrivit om detta flera gånger men utan förändring så nu måste det till en förändring. Vi har haft några incidenter låt
det inte bli fler eller värre.
Mopeder i gränderna är inte tillåtet om man inte går med den som en cykel.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. Ni kommer att få fakturan ställt till er fastighet men kanske med tidigares ägares namn dock gäller fakturan er. (från Fortnox Finans). Ju snabbare vi får nya ägares namn ju lättare har vi att ställa ut fakturan på rätt namn.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi i styrelsen finns till förfogande för frågor om vad det innebär att bo i en samfällighet med skyldigheter och möjligheter.

Efterlysning
Ni fastighetsägare som har lampor eller Com hem förstärkare på gavlarna som tillhör föreningen, kontakta kassören då ni ska få ersättning för ström.

Grannsamverkan
Berätta för grannar om någon kommer och hämtar post och vattnar blommor under er frånvaro från huset. Berätta gärna för era grannar om ni ska vara borta en längre stund så kan vi hjälpas åt att hålla uppsikt åt varandra.
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112