Samfällsnytt 3 – 2016

Här kommer årets tredje samfällsnytt.

Våra grönytor
Vi har tecknat ett nytt avtal med en entreprenör som ska klippa våra gemensamma grönytor, rensa ogräs i lekplatserna och trimma kanterna runt våra belysningsstolpar. Allt efter ett överenskommet schema.

Nuläge fiber
Vi väntar fortfarande på att Lantmäteriet ska utse en handläggare som tar sig an vårt ärende. Fibergruppen ringer med jämna mellanrum för att höra hur det går…

Städ- och/eller fixardag
Boka in den 10 september 2016 i kalendern. Vi samlas som vanligt vid lekplatsen mellan Rimbogränd och Vätögränd kl 10. Då kommer arbetsuppgifter att delas ut utifrån behov. Korvgrillning som vanligt.

Sandfång
På våra uppfarter finns ett runt brunnslock. För att de rör som leder till och från brunnen inte ska täppas igen av sand och smuts finns där ett så kallat sandfång. Det är varje fastighetsägares ansvar att tillse att detta sandfång rensas så att det inte orsakar översvämning.

Trafik
Tänk på att klippa ner häckar och buskage så att alla trafikanter kan se varandra i god tid. Det har vid minst ett tillfälle i år redan inträffat ett mindre tillbud då ett barn cyklade ut från en grändpassage och vidare ut på en av gränderna. Tursamt nog gick allt bra men det kunde ha slutat betydligt värre.

Felanmälan till kommunen
Inte minst på städdagarna får styrelsen propåer från engagerade husägare om att det ena eller andra bör tas om hand. Denna dialog uppskattas men när det handlar om kommunens mark har styrelsen fått tipset att ladda ner en app. Appen finns i App Store och hos Google Play, sök på ”upplands väsby kommun” så ser ni en app som heter felanmälan.

Sommar och (förhoppningsvis) sol
Meddela era grannar om ni planerar att resa bort i sommar. På vår hemsida under fliken ”Grannsamverkan” finns en bra film om vad som är värt att tänka på för att förhindra inbrott. Filmen heter ”Tänk Som En Tjuv” och nås även genom sökfunktionen. Polisens tipstelefon är 114 14. Vid pågående brott ring 112.

Gruppboende enligt LSS
På den yta som finns mellan Skälbyvägen och Vängevägen (Skälby Norra Samfällighetsförening) planerar kommunen att bygga ett gruppboende. Vad styrelsen erfarit har ingen i närområdet i vår samfällighet blivit informerad. Styrelsen har ställt frågan till kommunen om hur planerna för detta ser ut. I skrivande stund har vi inte fått något svar, men när så sker kommer vi publicera informationen på hemsidan. Under tiden kan ni själva söka information på www.upplandsvasby.se och i sökfältet skriva ”Vängevägen” så får ni träff på det dokument som avser investeringsplanen. För att påverka och söka information uppmanar styrelsen samtliga att ta ett eget ansvar i frågan.

LV 268 – Vallentunavägen
Enligt Trafikverkets hemsida har man fram till och med den 23 juni 2016 på sig att påverka sträckningen av LV 268. Gå in på www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Vag-268-E4-Grana/dokument-for-vag-268-e4grana/ för att göra din röst hörd om du vill engagera dig.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt annan praktisk information.

Avslutningsvis…
… tackar vi Den Stora Detektiven Allmänheten (som Leif GW Persson skulle ha sagt) för tipsen från boende i området gällande sandfång, felanmälansapplikation samt information kring gruppboende och LV 268.

Trevlig sommar!
/Styrelsen