Glöm inte att låsa dörrarna

Vi har fått in en rapport om att någon har känt/ryckt i ytterdörren här i området. Det har skett vid flera olika tillfällen de senaste två veckorna under både dag- och kvällstid.

Även Polisen har rapporterat om två inbrott då gärningsmännen gått in då boenden varit hemma och legat och sovit, troligtvis har man i båda dessa fall glömt att låsa ytterdörren.

Lås ytter- och altandörrar även om ni är hemma!