Samfällsnytt – 4 – 2016

Här kommer årets fjärde samfällsnytt.

Grönytor/belysning
Det är fortfarande problem med belysningen vid lekplatsen mellan Vätögränd/Rimbogränd. Inget besked för tillfället när det blir åtgärdat.
Vid några lekplatser kan det förekomma att ungdomar sitter och röker, dricker och äter. Det genererar skräp mm. Vi vädjar till er föräldrar att prata med era ungdomar.
Nu när hösten kommer är det dags att ta bort studsmattorna så att gräset hinner bli klippt och kan återhämta sig.

Nuläge fiber
Vi väntar fortfarande på att Lantmäteriet ska utse en handläggare som tar sig an vårt ärende.

Städ- och/eller fixardag
Den 10 september kl. 10 är det dags att samlas vid lekplatsen mellan Rimbogränd och Vätögränd. Vi kommer att oljebehandla träytor som är i behov av detta samt klippa buskage i våra grändpassager. Vid detta tillfälle kommer det INTE finnas någon container. Fika kommer att serveras till de som är med.

Grannsamverkan

Vill man märka stöldbegärlig egendom, tex cyklar, finns det möjlighet att kontakta Jenny Markström vid Polisen i Upplands Väsby på telefon 010-563 19 50 eller 072-716 97 50.
Under vecka 33 har styrelsen uppmärksammats på att minst två hus haft besök av obehöriga som varit inne på respektive baksida, vid ett av tillfällena stals en stege. Hjälp varandra att hålla utkik!

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt annan praktisk information.

/Styrelsen