Samfällsnytt – 4 – 2019

Här kommer årets fjärde samfällsnytt. Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna
– Tidigare åtgärder genomförda utifrån besiktningsprotokoll så att inga olycksrisker finns. Byte av sand gjordes då det var några år sedan det gjordes.
– Lekplatserna har oljats, målats samt renoverats.
– Återstår uppsättning av skyltar med information om fysiskplats vid händelse av olycka och 112 behöver en adress.

Grönytor.
– Träd och buskar har fortsatts att beskäras. Ytterligare beskäring kommer att genomföras vid gångvägarna mellan lekplatserna.
– Beskäring av päronträdet kommer att genomföras under september mellan Rimbo och Kårstagränd.
– Diskussionen med kommunen har varit resultatlösa gällande uppröjning av kullen vid
Knytbygatans slut. Diskussionerna kommer att fortsätta i vår.

Gångvägarna
– Samfälligheten är skyldighet att underhålla de anläggningar som finns inom området. Gångvägarna har ännu en gång besiktas och en projektplan kommer att tas fram inför kommande asfaltering. Information om detta kommer löpande att läggas ut på föreningens hemsida.

Belysning
– Byte av grändbelysning till LED-lampor kommer att se inom kort.

Studsmattor
Styrelsen har tagit beslut om att samtliga studsmattor skulle vara nedmonterade till
sista augusti. I skrivande stund finns det fortfarande studsmattor som inte
nedmonterats. Detta bör göras omgående. Om detta inte hörsammas så kommer styrelsen att ombesörja detta.

Arbetet med samfälld mark.
De personliga besöken har inte kommit igång ännu pga. av sommarledighet men kommer att genomföras under hösten.

Information om branden
Det har kommit till styrelsen att rykten börjar sprida sig gällande orsak till branden. Fakta är att polisen har ännu inte hanterat detta ärende så från polisen finns ingen ny information än tidigare dvs. att branden utreds. Orsak är fortfarande inte fastställd.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Eldning
Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivseleldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.