Samfällsnytt – 5 – 2019

Här kommer årets femte samfällsnytt.
Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna

  •  Skyltar har ännu inte monterats men kommer att sättas upp, med information om fysiskplats vid händelse av olycka då 112 behöver en adress.

Grönytor.

  • Beskäring av träd och buskar är klart för året.

Belysning

  • Byte av grändbelysning till LED-lampor har inte blivit försenat men vår ambition är att detta skall göras skyndsamt.

Arbetet med samfälld mark fortsätter. I detta samfällsnytt har styrelsen lagt med det brev som kommer att lämnas till de som byggt utanför sin tomtgräns. Det kommer även att finnas med en individuell bilaga som beskriver överträdelsen och när återställandet ska vara åtgärdat.

Information om branden

Polisen har ännu inte kommit med någon ny information angående branden.
Bygglovet är klart nu väntas igångsättande till beslutet vunnit laga kraft.

I och med byggstart kommer kommunen stänga av Lohäradsvägen från parkeringen in till Vallbygränd fram till vändplanen till fördel för byggbaracker, hantverkare mm. Det kan innebära ytterligare parkeringsproblem i området

Samfällighetens hemsida

Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Övrigt

Förebyggande åtgärder

Vi närmar oss nu mörkare tider med fler levande ljus i våra hem. Vi hoppas att ni alla kontrollerat era brandvarnare, införskaffat en brandfilt samt ställt en handbrandsläckare på minst 5 kg vid er ytterdörr. Det var vad räddningstjänsten sade vore väldigt bra att alla ska ha hemma.

Eldning

Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivsel- eldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan

Polisens tipstelefonär 114 14.
Vidpågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla er inflyttningsdag, adress och namn till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.