Samfällsnytt – 5 – 2016

Här kommer årets femte samfällsnytt.

Grönytor/belysning
Det är fortfarande problem med belysningen vid lekplatsen mellan Vätögränd/Rimbogränd. Vi har i närtid haft besök av en entreprenör som börjat felsökningen.
Vid några lekplatser kan det förekomma att ungdomar sitter och röker, dricker och äter. Det genererar skräp mm. Vi vädjar till er föräldrar att prata med era ungdomar.

Nuläge fiber
Nu har vi fått en handläggare som ska ta sig an vårt ärende, vi väntar med spänning.

Nya stadgar
På hemsidan, under fliken Riktlinjer/Nya stadgar, finns det förslag till nya stadgar som vi ska rösta om på årsmötet (den första av två stämmor som krävs för att genomföra en ändring av stadgarna). Eftersom det i slutändan är Lantmäteriet som godkänner stadgarna, har vi använt oss av deras föreslagna mall. Det är alltså denna version, i huvudsak, som kommer utgöra förslaget till de nya stadgarna.

Fixardagen
Vi hade en fixardag den 10 september då vi bland annat passade på att olja in staket, bänkar och något bord. Med tanke på det kontinuerligt låga deltagandet överväger styrelsen att i fortsättningen köpa in tjänsten från en extern entreprenör vilket kommer få till följd att avgiften för sektion 1 höjs aningen mer än de traditionella hundralappar det varit frågan om de senaste åren.

Grannsamverkan
På vår hemsida finns ny och nyttig information gällande tips för den mörka period vi nu är på väg in i.

Styrelseledamöter
Är du intresserad av att vara med och påverka samfälligheten? Hör då av dig till någon i valberedningen och anmäl ditt intresse.

Motioner
Om ni har någon motion som ni vill ska avhandlas på årsmötet så föreslår vi att ni redan nu tar en titt på hemsidan för tips på hur man skriver en sådan. Det underlättar också att vara ute i god tid så att motionären och styrelsen hinner inleda en dialog.

Trafiksituationen i området
På sina håll i samfälligheten råder det parkeringskaos. Att parkera längst ner i gränderna, där man riskerar att få böter om det vill sig illa, är inte tillåtet. Enligt kommunens hemsida bygger parkeringsreglerna på två enkla huvudprinciper, där den ena av principerna tar fasta på att man inte hindrar eller stör andra. Dessa ”andra” kan, utöver vi som bor här, exempelvis vara fordon som har till uppgift att tömma våra sopkärl, renhållning, snöröjning med mera. Styrelsen har av vissa medlemmar hört argument som antyder att det skulle vara mycket inbrott i bilarna på de parkeringsplatser som erbjuds i början av
gränderna. Vi kan aldrig skydda oss helt från inbrott, men styrelsen ställer sig
tveksam till att det skulle vara ”mycket” inbrott.
Vad gäller hastigheten i området vill vi påminna om det självklara – dvs att man måste hålla sådan hastighet som gör att man kan stanna utan att en farlig situation uppstår. Detta gäller trots att den absoluta hastighetsgränsen är 30 km/tim.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt annan praktisk information.

/Styrelsen