Samfällsnytt – 1 – 2020

Här kommer årets första samfällsnytt.
Årsmöte
Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020. Mötet är den 23 mars i Vilunda församlingshem kl 18:30. Se separat kallelse med detta utskick.
Sista dag att lämna in motion är 21 februari. Ni kan lämna in antingen på vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.
Tänk på att motionerna är skrivna så att det går att svara ja eller nej till förslaget.
Årsmöteshandlingama kommer ut till allas brevlådor efter att motionerna behandlats av styrelsen.
Belysning
Belysningen mellan gränderna som sitter på några av våra fastigheter är nu utbytta till LED-lampor som ger bättre sken samt lättare underhåll.
Asfaltering
Styrelsen har sammanställt information om ansvar, nuläge och planer. Se separat underlag med detta utskick.
Fiber
I augusti går vårt gratiserbjudande av bredband ut som kom med paketet vid anslutningen till fiber (Svensk infrastruktur). Det har kommit förfrågan till styrelsen om att hitta en gemensam bredbandsleverantör för att kunna förhandla om det kommande priset. Det är kanske några som är intresserade av detta medan andra redan har tecknat egna avtal. Styrelsen tänker inte vara delaktiga i denna fråga men om någon bland medlemmarna är intresserad av att dra i frågan så välkomnar styrelsen detta. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad att ta fram valmöjligheter och förhandla.
Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.
Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.
Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna.
Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.

Se även bifogad bilaga.